ไพ่ ทรัมพ์ เฟรน

ไพ่ ทรัมพ์ เฟรน

ไพ่ ทรัมพ์ เฟรน

ไพ่ ทรัมพ์ เฟรน

ไพ่ ทรัมพ์ เฟรน

จำนวนผู้เล่น  5 คน

อุปกรณ์ ไพ่1 สำรับ 52 ใบ,กระดาษ หรืออุปกรณ์บันทึกคะแนนแล้วแต่สะดวก

คำศัพท์

1 Trick = การเล่นไพ่ 1 ใบ จากมือทุกคนจนครบวง

1 รอบ = การเล่นไพ่จนหมดมือทุกคน

1 เกมส์ = การเล่นหลายๆ รอบจนมีคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน มีคะแนนติดลบถึงที่กำหนด เกมส์จะจบ

ไพ่ ที่มีแต้ม = ไพ่ A ของทุกหน้ามี 2 แต้ม ไพ่ K,Q,J ของทุกหน้ามี 1 แต้ม

เจ้า = ผู้เล่น 1 คนที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้เล่นหลักของรอบนั้นๆ

เฟรนด์/เพื่อน = ผู้เล่น 0-1 คนที่อยู่ทีมเดียวกับเจ้าซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงตัวแต่อย่างใด

ดีเฟรนด์ = ผู้เล่นที่เหลือนอกจาก เจ้ากับเฟรนด์

หน้าทรัมป์ = หน้าไพ่ที่มียศสูงที่สุด เมื่อเทียบกับหน้าอื่นๆ และมีค่ามากกว่าการ์ดที่มีเลขสูงกว่าแต่ไม่ใช่หน้าทรัมป์

ลำดับของยศ = ในเกมส์นี้จะนับ ไพ่ 3 เป็นไพ่ที่มียศสูงสุดในหน้านั้นๆ ไล่ลงมาเป็น 2,A,K,Q,J,….,4 ซึ่งไพ่4เป็นไพ่ที่มียศต่ำสุดในหน้าไพ่นั้นๆ

เงื่อนไข

– ทำคะแนนให้เยอะที่สุดในแต่ละรอบ

– มีคะแนนติดลบน้อยที่สุดหลังจบ เกมส์

วิธีการเล่น

1.กำหนดจุดหมายของเกมส์ว่าจบที่ ติดลบกี่แต้ม เช่น -50, -100 ,-200 (แนะนำเบื่องต้นเป็น -100) จากนั้น Set คะแนนผู้เล่นทุกคนไว้ที่ 0

2.กำหนดผู้เล่น 1 คน เป็นเจ้าของรอบแรก

3. แจกไพ่คนละ 10 ใบ ไพ่จะเหลือ 2 ใบ คว่ำมันไว้ห้ามดู แยกไว้จนกว่าจะเล่นหมดรอบ

4. ผู้เล่นที่เป็นเจ้าทำการประกาศ หน้าทรัมป์ และ ไพ่เฟรนด์ ซึ่งคนที่ถือไพ่เฟรนด์ ในรอบนี้จะมีตำแหน่งเป็น เฟรนด์ ซึ่งผู้เล่นที่เหลือจะไม่ทราบและได้ตำแหน่ง ดีเฟรนด์ ไป

 • ยกตัวอย่าง เจ้าประกาศ โพแดงทรัมป์, 3แดงเฟรนด์ หมายถึง หน้าโพแดงจะมียศสูงกว่าทุกหน้า และคนที่ถือการ์ด 3แดง จะเป็นเฟรนด์ ในรอบนี้
 • เจ้าสามารถประกาศหน้าทรัมป์ได้ 5 แบบ คือ “โพแดง” “โพดำ” “ดอกจิก” “ข้าวหลามตัด” และ “No Trump/ไม่มีทรัมป์” ซึ่งถ้าประกาศหน้าไหนๆ มาถือว่าหน้านั้นมียศสูงที่สุด แต่หากประกาศ “No Trump/ไม่มีทรัมป์” จะหมายความว่าทุกหน้าไพ่มียศเท่ากัน
 • เจ้าสามารถประกาศหาเฟรนด์ได้ 2 แบบ คือ “เลือกไพ่1ใบ” หรือ “ไม่มีเฟรนด์/No friend” ซึ่งถ้าประกาศไพ่ใบไหน คนที่ถือไพ่ใบนั้นจะเป็นเฟรนด์ (ที่เหลือเป็นดีเฟรนด์) แต่หากเลือก “ไม่มีเฟรนด์/No friend” ในรอบนั้นจะไม่มีเฟรนด์ทันที (ทุกคนยกเว้นเจ้าเป็น ดีเฟรนด์)
 • ในบางครั้งไพ่ที่เจ้าเลือกในข้อ 4.3 อาจไม่มีใครถืออยู่เลย(อยู่ในไพ่2ใบทีออกไปในตอนแรก) ในรอบนั้นยังถือว่าเป็นการเล่นแบบ มีเฟรนด์อยู่

5. ผู้เล่นที่อยู่ซ้ายมือของเจ้าในรอบแรกจะเป็นคนเริ่มคนแรก โดยวางไพ่1ใบไปตรงกลางอะไรก็ได้

6. เล่นวนผู้เล่นทุกคน โดยทุกคนเลือกไผ่1ใบวางลงไปตรงกลางจนครบทุกคน หรือครบวง (1trick)

 • ผู้เล่นทุกคนจะต้องบังคับเล่นไผ่ที่มีหน้าตรงกับใบแรกของ Trick ถ้ามี…แต่ถ้าไม่มีเหลือแล้วสามารถเล่นไพ่ใบไหนก็ได้ในมือ
 • เช่นถ้าคนแรกเล่น 4ดอกจิก รอบนี้ทุกคนต้องเล่นหน้า “ดอกจิก” ก่อนจะเล่นหน้าอื่นๆ ในมือ

7. เปรียบเทียบยศของไพ่ที่เล่นลงไปใน trick นี้ว่าใบไหนสูงที่สุด โดยให้นับว่า

 • หน้าทรัมป์มียศสูงที่สุดในกอง
 • หากมีหน้าทรัมป์หลายใบ ให้นับตามลำดับยศว่าหน้าทรัมป์ใบไหนยศสูงกว่า เรียงจาก 3,2,A,K,….,4
 • หากไม่มีหน้าทรัมป์ในTrickนี้ หรือเล่นแบบไม่มีหน้าทรัมป์ จะนับว่า “หน้าไพ่ใบแรก” ของ Trick นี้มียศสูงที่สุด”ในTrickนี้”
 • เช่น คนแรกเล่น 4 ดอกจิกแล้วรอบนี้ไม่มีคนเล่นทรัมป์ จะถือว่ารอบนี้ให้เปรียบเทียบยศว่าใครใหญ่สุดเฉพาะใบที่เป็นดอกจิกเท่านั้น หากมีคนเล่นหน้าอื่นที่ไม่ใช่ทรัมป์ แม้จะมีอันดับที่สูงกว่า ก็ถือว่าแพ้อยู่ดี

8. คนที่เล่นไพ่ที่มียศ สูงที่สุดตามข้อ 7. จะทำการเก็บการ์ดทุกใบใน Trick นั้นมาไว้ที่ตัวเองโดย ทำการแยกการ์ดที่มีแต้มออกมาจาก Trick นั้นวางหงายไว้ที่หน้าตัวเอง ส่วนที่เหลือคว่ำแยกทิ้งไว้

 •  หากรอบนั้นไม่มีแต้มเลย ให้คว่ำทั้งหมด

9. คนที่เก็บไพ่ตามข้อ 8. จะเป็นคนเริ่มเล่น Trick ต่อไปเป็นคนแรก

10. เล่นจนหมดมือทุกคน (10 Trick) หรือก็คือเล่นให้หมด1รอบ

11. นำแต้มที่อยู่ทุกคนมาคิดคะแนน โดยวิธีคิดคะแนนมีดังนี้

 • เจ้ากับเฟรนด์ นับเป็นทีมเดียวกัน ให้นับแต้มรวมกัน
 • คนที่เหลือยกเว้น เจ้ากับเฟรนด์ นับเป็นทีมเดียวกัน (ดีเฟรนด์)
 • นำคะแนนของทั้งสองทีมมาหาผลต่าง ทีมที่ได้คะแนนน้อยกว่าในรอบนี้ สมาชิกทุกคนในทีมนั้น จะถูกติดลบตามผลต่างที่คิดได้
 • หากรอบนี้ เจ้าประกาศ “ไม่มีเฟรนด์/No friend” แล้วเจ้าได้คะแนนมากกว่าในรอบนี้ ให้นำคะแนนของเจ้า*2 แล้วหักลบตามปกติ จากนั้นคนที่เหลือถูกติดลบ

12. เล่นวน จากข้อ 3 ถึงข้อ 11 ไปเรื่อยๆ โดยเจ้าจะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ วิธีการคือให้คนถัดไปที่อยู่ซ้ายมือของเจ้าคนล่าสุดเป็นเจ้าในรอบถัดไป จากนั้นสับไพ่ทั้งหมด

(รวมไพ่ที่นำออกไปตอนแรกด้วย)ใหม่

13. เกมส์จบเมื่อมีใครที่มีคะแนนติดลบมากกว่าที่กำหนดไว้ที่ข้อ1 จะถือว่าจบเกมส์

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo